Przegląd Uniwersytecki (Wrocław) R.21 Nr 3 (208) 2015

TytułPrzegląd Uniwersytecki (Wrocław) R.21 Nr 3 (208) 2015
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsSzala, M, Raczyński, R
JournalPrzegląd Uniwersytecki
Volume21
Issuehttps://issuu.com/universityofwroclaw/docs/pu_2015_03/41
Start Page41
Date Published06/2015
ISSN1425-798X
Słowa kluczowemiasto spotkań, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
URLhttps://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/64534/edition/64480/content