Prezentacja odwzorowań cyfrowych w internecie

TytułPrezentacja odwzorowań cyfrowych w internecie
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsSzala, M
Book TitleCYFROWE ODWZOROWANIA MUZEALIÓW – PARAMETRY TECHNICZNE, MODELOWE ROZWI{\k A}ZANIA
PublisherNarodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
CityWarszawa
ISBN978-83-933790-3-3
Słowa kluczowedigitalizacja, reprodukcja cyfrowa, udostępnianie online
URLhttp://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Raport_Odwzorowania_NIMOZ_2012.pdf#page=214