Fotografowanie znaków wodnych

TytułFotografowanie znaków wodnych
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsSzala, M
Book TitleCYFROWE ODWZOROWANIA MUZEALIÓW – PARAMETRY TECHNICZNE, MODELOWE ROZWI{\k A}ZANIA
PublisherNarodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ISBN978-83-933790-3-3
Słowa kluczowedigitalizacja, rękopis, reprodukcja cyfrowa, stary druk, znaki wodne
URLhttp://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Raport_Odwzorowania_NIMOZ_2012.pdf#page=144