Dobór rozdzielczości obrazu cyfrowego

TytułDobór rozdzielczości obrazu cyfrowego
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsSzala, M
Book TitleCYFROWE ODWZOROWANIA MUZEALIÓW – PARAMETRY TECHNICZNE, MODELOWE ROZWIĄZANIA
PublisherNarodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ISBN978-83-933790-3-3
Słowa kluczowedigitalizacja, dpi, reprodukcja cyfrowa, rozdzielczość
URLhttp://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Raport_Odwzorowania_NIMOZ_2012.pdf#page=69