Cyfrowe oblicza zbiorów

TytułCyfrowe oblicza zbiorów
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2015
AuthorsSzala, M
Book TitleWykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015
PublisherBiblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
CityWrocław
ISBN Number978-83-910595-8-6
Słowa kluczowebiblioteka cyfrowa, digitalizacja, udostępnianie online, zbiory biblioteczne
Abstract

W artykule opisano metody digitalizacji zabytkowych zbiorów bibliotecznych, które w centrum działań stawią obiekt biblioteczny, z uwzględnieniem jego cech wspólnych dla typu obiektu, a także cech unikalnych dla konkretnego egzemplarza. Zwrócono uwagę na fakt, że obecnie to odmienności formy obiektów stają się podstawą sposobu postępowania, czyli doboru metod i parametrów cyfryzacji oraz sposobów ich prezentowania online.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73369
DOI10.23734/73.16.019