Biblio

Export 1 results:
Autor [ Tytuł(Desc)] Typ Rok
Filters: Keyword is dpi  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Szala, M., Dobór rozdzielczości obrazu cyfrowego [w:] „CYFROWE ODWZOROWANIA MUZEALIÓW – PARAMETRY TECHNICZNE, MODELOWE ROZWIĄZANIA”, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 2012.