Biblio

2015
Szala, M., Cyfrowe oblicza zbiorów [w:] „Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015”, Wrocław 2015.
Szala, M., Raczyński, R., Przegląd Uniwersytecki (Wrocław) R.21 Nr 3 (208) 2015 [w:] „Przegląd Uniwersytecki” t. 21 nr https://issuu.com/universityofwroclaw/docs/pu_2015_03/41, 2015.
2013
Szala, M., Portret mikrograficzny – reprodukcja z łączonych fragmentów [w:] „Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej”, Warszawa 2013.
2012
Szala, M., Dobór rozdzielczości obrazu cyfrowego [w:] „CYFROWE ODWZOROWANIA MUZEALIÓW – PARAMETRY TECHNICZNE, MODELOWE ROZWIĄZANIA”, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 2012.
Szala, M., Fotografowanie znaków wodnych [w:] „CYFROWE ODWZOROWANIA MUZEALIÓW – PARAMETRY TECHNICZNE, MODELOWE ROZWI{\k A}ZANIA”, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 2012.
Szala, M., Prezentacja odwzorowań cyfrowych w internecie [w:] „CYFROWE ODWZOROWANIA MUZEALIÓW – PARAMETRY TECHNICZNE, MODELOWE ROZWI{\k A}ZANIA”, Warszawa 2012.