ZALECENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE

TytułZALECENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE
Publication TypeBook
Year of Publication2011
AuthorsBunsch, E, Jamski, P, Kalota, T, Karecka, L, Kłos, M, Marciniak, J, Mazurek, C, Sitnik, R, Szala, M, Werla, M, Zaucha, T, Kuśmidrowicz-Król, A
PublisherNarodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
CityWarszawa
ISBN978-83-933790-4-0
Słowa kluczowedigitalizacja, muzea, zalecenia projektowe
URLhttp://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf