Pieczęć w technice Reflectance Transformation Imaging

Obiekt można też analizować lokalnie z pomocą narzędzia RTIViewer dostępnego na stronie: http://culturalheritageimaging.org/What_We_Offer/Downloads/View/index.html.

 

Pobierz obiekt w formacie rti: 437217_1868_RTI