Lobe den Herren den maechtigen Koenig

Instrumenty:

Clarino I in DClarino II in D, Tympani, Principal,       Obiekt dostępny w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Transkrypcja: Marcin Szala wykonana w programie Musescore