Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego – cele, zadania, wytyczne i organizacja pracy

TytułBiblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego – cele, zadania, wytyczne i organizacja pracy
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsDomowicz, I, Kalota, T, Kotyńska, E, Łukaszewicz, J, Raczyński, R, Szala, M
JournalBiuletyn EBIB
Volume74
Date Published04/2006
ISSN1507-7187
Słowa kluczowebiblioteka cyfrowa, organizacja bibliotek cyfrowych
URLhttp://www.ebib.pl/2006/74/domowicz_in.php