Biblio

Export 1 results:
Autor Tytuł [ Typ(Desc)] Rok
Filters: Keyword is rękopis  [Clear All Filters]
Book Chapter
Szala, M., Fotografowanie znaków wodnych [w:] „CYFROWE ODWZOROWANIA MUZEALIÓW – PARAMETRY TECHNICZNE, MODELOWE ROZWI{\k A}ZANIA”, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 2012.