Biblio

Export 2 results:
Autor Tytuł [ Typ(Desc)] Rok
Filters: Keyword is udostępnianie online  [Clear All Filters]
Book Chapter
Szala, M., Cyfrowe oblicza zbiorów [w:] „Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015”, Wrocław 2015.
Szala, M., Prezentacja odwzorowań cyfrowych w internecie [w:] „CYFROWE ODWZOROWANIA MUZEALIÓW – PARAMETRY TECHNICZNE, MODELOWE ROZWI{\k A}ZANIA”, Warszawa 2012.